گۆڤار کەلەپووری کورد

دانلود گاهنامه تخصصی گردشگری «میراث کرد» (۳شماره)

نویسنده: Ismail
بازدید:
نوشته‌شده در: ۱۳ تیر ۱۳۹۶

دانلود مجله تخصصی گردشگری «میراث کرد» (فارسی)، گاهنامه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان

دانلود نشریه فارسی تخصصی گردشگری «میراث کرد»، (۳ شماره)
گاهنامه تخصصی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان کردستان

.

داگرتنی گۆڤاری فارسی پسپۆڕی گەشتیاری «کەلەپووری کورد»، (۳ ژمارە)
گۆڤاری پسپۆڕی سازمانی کەلەپووری فەرهەنگی و گەشتیاریی پارێزگای کوردستان

  • عنوان (کردی): گۆڤاری فارسی «کەلەپووری کورد»
  • عنوان (فارسی): نشریه فارسی «میراث کرد»
  • صاحب امتیاز: اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان
  • مدیرمسئول: رسول اشتودان
  • سردبیر: امیر صادقی
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحات: ۵۶ص (ش۱)، ۷۵ص (ش۲)، ۱۲۰ص (ش۳)

«میراث کرد»، گاهنامه‌ای تخصصی درباره گردشگری است که توسط  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان کردستان انتشار یافته است.

ادامه مطلب